Ryszard 30.09.2005 21:58

podali w TV, że jest zmiana tekstu modlitwy Ojcze Nasz,"odpuść nam nasze winy" na "Odpuść nam nasze długi"
czy to prawda

Odpowiedź:

Żadna zmiana tekstu modlitwy się nie szykuje. Po prostu wydano nowe tłumaczenie Pisma Świętego, w którym tak ten fragment Modlitwy Pańskiej przetłumaczono. Sprawa jest podobna do tej sprzed jakiegoś czasu, kiedy w innym tłumaczeniu nieco inaczej przetłumaczono słowa "i nie wódź nas na pokuszenie". Wielu nie zauważyło przy tym, że w czytanej od lat Biblii Tysiąclecia też mamy "i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie"...

Od wydania nowego tłumaczenia Pisma Świętego do zmiany oficjalnego, używanego w liturgii tekstu moditwy, droga daleka. Jest w tym jednak coś ważnego: im więcej mamy tego typu sytuacji, tym większą mamy szansę rozumieć sens wypowiadanych codziennie słów...

J.