Jakub 10.09.2005 10:07

Dlaczego Pan Bóg nie powie bezpośrednio w objawieniu do niewierzącego np. "Ja naprawdę jestem. Uwierz we Mnie w Kościele Katolickim."?
Jakub

Odpowiedź:

Pan Bóg ludzi nie do niczego nie przymusza. A byłoby tak, gdyby wiara w Boga była oczywistością. Widać pozwala ludziom błądzić, by sami nauczyli się znajdować prawdę...

J.