Smart 01.09.2005 22:32

Czy mozna obrazić się na Pana Boga? Czy można Go traktowac jak czlowieka i mieć do Niego pretensje o coś?

Odpowiedź:

Takie traktowanie Boga jest niesprawiedliwe. Jest on bowiem naszym dobroczyńcą, o czym nawet w momencie największego żalu nie powinniśmy zapominać. Można powiedzieć Bogu, że się nie rozumie, prosić o wyjaśnienie, tłumaczyć czemu odczuwa się w sercu żal. Ale obrażanie się na Niego jest krzywdzące...

Postawa o której piszesz określana jest jako bluźnierstwo. W Katechizmie (2148)tak czytamy:

Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ono na wypowiadaniu przeciw Bogu - wewnętrznie lub zewnętrznie - słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub piętnuje tych, którzy "bluźnią zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)" (Jk 2, 7). Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub wydawania na śmierć. Nadużywanie imienia Bożego w celu popełnienia zbrodni powoduje odrzucanie religii.
Bluźnierstwo sprzeciwia się szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu. Ze swej natury jest grzechem ciężkim.


J.