magda 07.08.2005 16:12

czy jesli sie popełniło grzech nie wiedząc wcześniej, że to co zrobilismy jest grzechem i przyjelismy komunie Sw. czy to znaczy, że dalej trwamy w grzechu czy jest on nam odpuszczony??

Odpowiedź:

Zakładamy, że chodzi o grzech cięzki. Bo lekki nie powoduje niemozności przystępowania do Komunii...

Jeśli ktoś nie wiedział że dany czyn jest grzechem, to mamy w sumie dwie możliwości. Albo jego niewiedza była zawiniona, albo nie. W pierwszym przypadku nie ma usprawiedliwienia. W drugim jest. Jak odróżnić jeden rodzaj ignorancji od drugiej? Nie ma ostrej granicy. W Katechizmie (1791 - 1793) napisano tak:

Ignorancja często może być przypisana odpowiedzialności osobistej. Dzieje się tak, "gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu" 56 . W tych przypadkach osoba jest odpowiedzialna za zło, które popełnia.

Nieznajomość Chrystusa i Jego Ewangelii, złe przykłady dawane przez innych ludzi, zniewolenie przez uczucia, domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i Jego nauczania, brak nawrócenia i miłości mogą stać się początkiem wypaczeń w postawie moralnej.

Jeśli - przeciwnie - ignorancja jest niepokonalna lub sąd błędny bez odpowiedzialności podmiotu moralnego, to zło popełnione przez osobę nie może być jej przypisane. Mimo to pozostaje ono złem, brakiem, nieporządkiem. Konieczna jest więc praca nad poprawianiem błędów sumienia.


W opisywanym więc przez Ciebie wypadku przyjęcie Komunii tego grzechu na pewno nie odpuszcza. Najwyżej może być tak, że jeśli i ignorancja była niezawiniona, to nie ma winy moralnej za to, że po świętokradzku przyjęło się komunię. Koniecznie jednak trzeba ów grzech wyznać podczas najbliższej spowiedzi. I tak długo, jak długo się do niej nie pójdzie, do Komunii już nie przystępować...

J.