04.07.2005 15:38

Czy kochac zycie to zło?

Odpowiedź:

Nie. Ale należy kochać je tak, by nie utracić życia wiecznego...

J.