s.t. 06.04.2005 23:21

Kto jest obecnie prymasem Polski i jakie są jego obowiązki względem uroczystości pogrzebowych papieża?

Odpowiedź:

Prymasem Polski jest kardynał Józef Glemp. Jego obowiązki podczas pogrzebu papieża nie różnią się od obowiązków innych kardynałów...

J.