Zagubiona 06.04.2005 21:57

Kim jest Emmanuel?

Odpowiedź:

To postać z proroctwa Izajasza (7, 16):

"Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel".

Jego spełnienia Ewangelista Mateusz dopatruje się w narodzeniu Jezusa.

"A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami" (Mt 1, 22-23).

Imię Emmanuel jest dla niego tylko symbolem. Oznacza ono "Bóg z nami", a w Jezusie Bóg rzeczywiście zamieszkał wśród nas...

J.