MIKUŚ 06.04.2005 20:31

Dlaczego mamy żyć zgodnie z dekalogiem?

Odpowiedź:

Dokładniej: mamy żyć zgodnie z przykazaniem zostawionym nam przez Jezusa: "Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". Dekalog to w sumie uszczegółowienie przykazania miłości Boga i bliźniego, o których Jezus powiedział, że są najistotniejszą częścią moralnego nauczania...

Dlaczego mamy według niego żyć? Bo dał nam go Bóg. A jeśli On, nasz Stwórca, Odkupiciel i Uświęciciel wskazał nam drogę naszego postępowania, to powinniśmy ją serio traktować...

J.