Tusia 06.04.2005 07:38

ilu bylo papiezy?

Odpowiedź:

Jan Paweł II był 264 papieżem.

WAM.