WB 04.04.2005 21:23

Moje pytanie dotyczy prawa kanonicznego. W jakim trybie podlega ujawnieniu, komu na poprzednim konsystorzu została nadana godność kardynała in pectore? Czy Jan Paweł II pozostawił w tej sprawie jakieś informacje, które zostaną ujawnione w stosownym czasie? Czy ów kardynał będzie uczestniczyć w konklawe, czy może sam nie wie i nigdy się nie dowie o swojej nominacji? Serdecznie dziękuję za wszelkie wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Jan Paweł II nie ujawnił nazwiska kardynała mianowanego podczas ostatniego konsystorza "in pectore" - tak poinformował rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej J. Navarro-Valls, gdy mówił o testamencie papieża.
Może się zdarzyć, że taka nominacja nigdy nie zostanie ujawniona, np. jeśli powodem zachowania nazwiska kardynała in pectore (czyli w sercu) jest prześladowanie chrześcijan tam, gdzie pełni duszpasterską posługę. Wówczas papież nie ujawnia jego nazwiska, by nie narażać jego życia. (O nominacji kardynalskiej może nie wiedzieć nawet sam mianowany, jeżeli papież uzna, że tak będzie dla niego bezpieczniej). Jeśli powód zachowania nominacji in pectore wygaśnie, sytuacja się zmieni, wówczas papież ujawnia taką nominację. Tak było np. w przypadku jednego z kardynałów greckokatolickich z Ukrainy - Josifa Slipyja.
Oczywiście kardynał mianowany in pectore nie uczestniczy w konklawe, bo tajemnica zostałaby ujawniona.

WM.