Zosia 06.02.2005 23:18

Co to tak naprawdę znaczy że Jezus zmartwychwstał? Zawsze rozumiałam to dosłownie: przestał być w grobie, jego ciało "ozyło", i zostało jakby przemienione (ciało chwalebne). Ale spotkałam się z opinią, że Jezus zmartwychwstał już w momencie śmierci, żę w tym momencie dusza oddzieliła się od ciała i otrzymała ciało chwalebne, w którym Jezus potem się ukazywał. Gdy zaprotestowałam przeciwko takiej interpretacji, dowiedziałam się że ta teza nie jest przez Kościół odrzucona. Co to więć znaczy - Jezus zmartwychwstał? Co w sposób pewny mówi na ten temat Kościół a co pozostawia naszym własnym wyobrażniom? I czy interpretacja faktu zmartwychwstania w wydaniu świadków Jehowy mieści się w granicach nauki Kościoła? Po przeczytaniu kilku wypowiedzi na ten temat sama już nic nie wiem.

Odpowiedź:

Nie jest przez Kościół odrzucona? Hmm Być może dlatego, że czegoś tak dziwacznego jeszce nikt nie wymyślił i Kościół jeszcze nie zdążył się na ten temat wypowiedzieć. Wszystko to bowiem podważa realność zmartwychwstania sprowadzając je do bezsensownego wydarzenia, jakim byłoby zniknięcie ciała Jezusa z grobu w trzy dni po jego śmierci. Chyba tylko po to, by uczniowie widząc Jezusa rzeczywiście wierzyli, że to On...

Być może z Bożej perspektywy, gdy czas nie istnieje, moglibyśmy taką tezę postawić. Ale dla nas ważne jest to, co wydarzyło się w czasie, w naszym świecie. Tak przedstawia to Pismo Święte: (1 Kor 15, 1-5)

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu (...)

Trzeciego dnia zmartwychwstał...

J.