Zosia 06.02.2005 14:30

Kościół katolicki wymienia 7 sakramentów, Koscioły protestanckie- dwa. Zastanawia mnie co sprawia że Kościół uznaje właśnie tyle sakramentów, a nie mniej ani więcej. Protestanci twierdzą, że w Biblii nie ma potwierdzenia innych sakramentów poza chrzetem i Eucharystią, wiedzę że w Biblii mozna znaleźć coś odnoszącego się np.do pokuty albo namaszczenia chorych, ale tu rodzi się kolejne pytanie: co sprawia, że jakaś czynnośćreligijna została podniesiona do rangi sakramentu? Dla wyjaśnienia tego o co mi chodzi podam przykład: za sakrament uważa się małżeństwo albo kapłaństwo, a nie są nim śluby zakonne. Co więc decyduje o tym, zo Kościół uznaje za sakrament i jak to się ma do odrzucenia niektórych sakramentów przez protestantów.

Odpowiedź:

Według nauki Kościoła katolickiego własnie tyle sakramentów zostało ustanowionych przez Chrystusa (niekoniecznie bezpośrednio). Potwierdza to tradycja istniejąca w Kościele katolickim i prawosławnym, a powstała na długo przed reformacją...

J.