Darek 24.01.2005 15:24

Mam pytanie czy w piątek jeśli się jest w podróży mozna jeść mięso i kiełbase

Odpowiedź:

Odpowiadający nie natrafił na żadne prawo, które dla podróżujących czyni taki wyjątek. Sprawę należy widzieć raczej w ten sposób, że osoby, które z jakiegoś ważnego powodu nie są w stanie wstrzemięźliwości zachować, są z tego obowiązku zwolnione. Tak jest na przykład, gdy ktoś nie ma wyboru i jedyny posiłek jaki może spożyć zawiera mięso (np. w stołówce). W tym duchu w 1966 roku ówczesny prymas, Kardynał Wyszyński, udzielił dyspensy tym, którzy stołowali się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie przestrzegano przepisów postnych i tym, którzy nie mieli z jakichś innych względów wyboru.

J.