animek 06.01.2005 23:30

chciałam bardziej sprecyzowac pytanie o sprawiedliwosc Boską. jak ma sie sprawiedliwosc BOska do sprawiedliwosci ludzkiej?czym powinnismy sie kierowac w swojej sprawiedliwosci?jak mamy postępowac aby byc sprawiedliwymi wobec innych??

Odpowiedź:

Sprawiedliwość najprościej zdefiniować mówiąc, że jest to danie każdemu tego, co mu się należy. A każdemu człowiekowi należy się w pierwszym poszanowanie jego ludzkiej godności i to wszystko, co nazywamy współczesnie prawami człowieka. Reszta z tego wypływa. Jeśli chcesz więc być sprawiedliwa tym właśnie się kieruj. Trudno wymienić tu wszystkie możliwe przypadki sprawiedliwego postępowania. Warto chyba jednak dodać, ze w Biblii sprawiedliwość to czynienie dobra. A więc jeśli chcemy być sprawiedliwi, powinniśmy czynić dobro.

Możesz tez zajrzeć do Katechizmu. A tam o cnocie sprawiedliwości tak napisano (1807):

Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest "cnotą religijności". W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie świętym, wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. "Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego" (Kpł 19,15). "Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie" (Kol 4, 1).

Możesz też zobaczyć co w Katechizmie 1928-1942 napisano na temat sprawiedliwości społecznej. Zobacz TUTAJ

W kwestii sprawiedliwości Bożej w kontekście ludziej. Powiedzmy tak: Bóg najlepiej zna naszą ludzką godność. Najlepiej potrafi też osądzić co się nam należy, a co nie. Bóg więc potrafi być sprawiedliwy w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Ludzka sprawiedliwość skazana jest na popełnianie błędów. Ale także na złą wolę człowieka...

J.