Michał 02.12.2004 12:20

Mimo że dopiero drugi rok biorę udział w Roratach mam dużo pytań:
1) Czy pierwsze Roraty były 1 grudnia czy 29 listopada – tzn. w pierwszy dzień grudnia czy też w pierwszy dzień po I Niedzieli Adwentu?
2) Czy ostatnie Roraty będą 24 grudnia czyli do końca Adwentu?
3) Co symbolizują lampki z którymi dzieci udają się na Roraty?
4) Co symbolizuje fakt, że do „Chwała na wysokości Bogu …” w kościele jest ciemno. I dlaczego akurat do tego momentu ?
5) Dlaczego Roraty są tylko w dni robocze?
6) Dlaczego zaprasza się na Roraty jak najwięcej dzieci i dlaczego kazania „są dla dzieci”?
7) Czym różnią się Roraty od „zwykłej” Mszy – tzn. dlaczego są bardziej uroczyste?
8) Czy podoba wam się pieśń „Spuście rosę niebiosa z góry”? Bo mi bardzo. Czy wiecie kto i kiedy napisał tę pieśń?
9) Po Mszy przed udaniem się do zakrystii śpiewa się pieśń „Oto Pan Bóg przyjdzie”. Też mi się podoba. Czy wiecie kto i kiedy napisał tę pieśń?
10) Dlaczego zamiast Alleluja śpiewa się pieśń „Zdrowaś Maryjo łaski pełna…”. Czy jest to decyzja proboszcza?
11) Czy w wieku 28 lat (jestem kawalerem) mogę śmiało iść na Roraty, czy też są one przeznaczone dla dzieci i dla rodziców?

PS. Pytań jest bardzo dużo, ale myślę że dla księży i katechetów nie są one trudne :)

Odpowiedź:

1. W niedzielę rorat się nie odprawia.

2. Ostatnie roraty będą 24 grudnia

3. Lampki przynoszone do Kościoła nawiązują do przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25, 1-13):

"Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny".

My mamy być gotowi na powtórne przyjście Pana Jezusa jak owe panny na nadejście oblubieńca...

Roraty to Msza zasadniczo sprawowana o świcie. Mamy wtedy do czynienia jeszcze z jednym symbolem. O Jezusie powiedział kiedyś Zachariasz (Łk 1, 78-79)

"(...)dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju".

Nowy dzień symbolizuje powtórne przyjście Jezusa. Mamy być gotowi na Jego nadejście... Mamy czuwać...

4. Symbolika światła i ciemności została już nieco przybliżona w poprzednim punkcie. Tu warto dodać jeszcze jeden tekst. Jezus powiedział kiedyś o sobie (J 8, 12):

"A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".

Dla pogrążonej w ciemnościach ludzkości Jezus jest wschodzącym słońcem. Jest tym, który sprawia że nie chodzimy w ciemności. Hymn "Chwała na wysokości Bogu" nawiązuje do słów Aniołów wypowiedzianych przy narodzeniu Jezusa. Zapalające się na dźwięk tych słów światło przypomina przedstawioną wyżej prawdę...

5. Roraty to Msza wotywna. Przepisy liturgiczne nie pozwalają na jej odprawianie w niedzielę...

6. Przyjęło się, że na roraty zaprasza się szczególnie dzieci. Im najwięcej radości sprawiają owe zapalone latarki...

7. Dlaczego roraty są bardziej uroczyste? Taka ich specyfika...

8. Według Śpiewnika Archidiecezji Katowickiej melodię pieśni "Spuśćcie rosę niebiosa z góry" (i innych w tej Mszy) ułożył ks. R. Rak. Tekst nawiązuje do róznych fragmentów Biblii. Np. refren to nawiązanie do Iz 45, 8:

"Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, jestem tego Stwórcą".

9. Śpiewniki nie podają autora tekstu tej pieśni...

10. Taki śpiew przewidziany jest przed Ewangelią. Ale zwróć uwagę, że przed nim i po nim śpiewa się Alleluja...

11. Możesz śmiało na roraty chodzić...

J.
Nie znaleziono dokumentów.