Sylwia 05.10.2004 10:17

Dlaczego niektórzy lektorzy czytają : "Księga Joba", a nie "Hioba". Jak powinno się prawidłowo czytać?

Odpowiedź:

W tradycji polskiej przyjęło się mówić o Hiobie. Początkowo w Biblii Tysiąclecia rzeczywiście użyto formy "Job". Tak imię to wydrukowano także w lekcjonarzach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by czytać "Hiob"...

J.