??????? 04.08.2004 10:21

Czy to prawda: "Kain zabija Abla właśnie z powodu nieprzyjętej przez Boga ofiary - dym ze stosu zbudowanego przez Kaina snuł się po ziemi, a dym ze stosu Abla płynął wprost do nieba.". Czy tak bylo z tym dymem?

Odpowiedź:

W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy:

Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. (Rdz 4,2-5)

Nie ma tu nic o dymie...

r.