04.07.2004 12:24

CZy osoba która umiera w stanie łaski uświęcającej może mieć pewność że nie będzie potępiona? Czy ktoś, kto umiera w stanie grzechu śmiertelnego na pewno będzie potępiony?

Odpowiedź:

Na oba pytania należy odpowiedzieć: tak. Z tym zastrzeżeniem, że o tym, czy ktoś rzeczywiście umiera w cieżkim grzechu wie tylko Bóg. Tylko On bowiem wie, na ile w grzeszniku nie było skruchy i na ile jego poważnie zły czyn został popełniony świadomie i dobrowolnie (to warunki zakwalifikowania czynu jako grzech ciężki)...

J.