04.07.2004 12:20

CZy osoba konsekrowana ma wieksze szanse na zbawienie niż osoba świecka? Chrystus i św. Paweł zachęcali do trwania w stanie bezżenności. Prawie wszyscy święci to kapłani lub zakonnicy. Pytam zupełnie poważnie bo sama stoję przed wyborem drogi życiowej ale powołania do zakonu raczej nie mam; raczej do małżeństwa. I jeszcze jedno pytanie : Jezus mówił zę każdy, kto dla Niego opuści ojca lub matkę lub ŻONĘ otrzyma nagrodę. Chyba porzucenie rodziny, zwłaszza żony nie jest zgodne z wolą Boga?

Odpowiedź:

1. Każdy wierzący w Chrystusa ma ogromne szanse na życie wieczne. Nie ma znaczenia jego stan. Święty Paweł wprawdzie zachęcał do życia w bezżeństwie, ale mówił tylko, że takie osoby mają mniej zmartwień. Sam Jezus natomiast, choć sam nie miał żony, to przecież jedynie stwierdził, że niektórzy dla królestwa Bożego pozostają bezżenni (Mt 19, 10-12).

2. O żonach jest mowa jedynie u Łukasza... Najprawdopodobniej Jezus nie miał na myśli zupełnego zerwania kontaktów (podobnie jak z resztą rodziny), ale chciał powiedzieć, że dla Niego trzeba umieć poświęcić radość, jaką daje obcowanie z bliskimi, że rozłąka z rodziną spowodowana troską o Boże królestwo nie pozostanie bez nagrody. Dla zainteresowanych: chodzi o tekst z Mt 19, Mk10 i Łk 18...

J.