Michał 04.05.2004 21:06

Szczęść Boże! Mam kilka pytań o znaczenie niektórych słów popularnych modlitw:
1. "Ojcze nasz" - nie rozumiem co kryje się pod słowami "przyjdź Królestwo Twoje".
2. W modlitwie "Zdrowaś Maryjo" niezbyt do końca rozumiem słowa "[...] Pan z Tobą" oraz "błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus", a konkretnienie wiem, co oznacza słowo "błogosławiony(a)".
3. Mam także wątpliwości co do rozumienia słów z modlitwy "Wierzę w Boga": "[...] stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych". Kim są ci żywi, a kim umarli?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedź:

1. Prosząc "przyjdź królestwo Twoje" mamy na myśli właściwie dwie sprawy:

a) aby już teraz na ziemi zapanowało Boże prawo; bo Bóg jest królem wszędzie tam, gdzie słucha się Jego prawa...
b) aby Bóg jak najszybciej przyszedł powtórnie na ziemię, by osądzić nasze czyny i by wreszcie zapanowały sprawiedliwość, pokój i wieczne szczęście; czyli aby Jego królestwo nastało juz w pełni/

Warto jeszcze pogłębić rozumienie królestwa Bożego czytając artykuł zamieszczony TUTAJ . Także w Piśmie Świętym (Ewangelie) mamy mnóstwo nauk poświęconych temu tematowi. Warto przy tym zwrócić uwagę, że o rzeczywistości Bożego królestwa często mówi się w kategoriach "już i jeszcze nie", czyli jest już teraz obecne, ale w pełni objawi się przy końcu czasów.

2."Pan z Tobą" znaczy: "z Tobą, Maryjo, jest Bóg". Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Błogosławiona jesteś między niewiastami znaczy: Maryja jest szczęśliwą kobietą (najszczęśliwszą kobietą). Bo poczęła Syna Bożego. Jezus jest błogosławiony w nieco innym sensie: to On jest szczęściem dla ludzi, których wyzwala z niewoli grzechu i śmierci.

3. Przytoczony przez Ciebie fragment wyznania wiary dotyczy powtórnego przyjścia Pana Jezusa na sąd. Jezus będzie sądzić zarówno tych, którzy tego czasu doczekają żywi, jak i tych, którzy już umarli.


J.