Jan 03.02.2004 14:34

Dlaczego w środę "niektóre" osoby zachowują post tak samo jak w piątek.Z czym jest to związane?

Odpowiedź:

W dawnych wiekach chrześcijanie pościli w środy i piątki. Współczesna tendencja powrotu do tej praktyki leży najprawdopodobniej w różnego rodzaju (prawdziwych czy nie) objawieniach. Np. z tego rodzaju zaleceniem spotykamy się w orędziu z Medjugorie. Neleży jednak podkreślić, że Kościół nikomu takich wymagań nie stawia...
Zobacz też TUTAJ

J.