bartek 03.12.2003 18:24

Jakie są rady ewangeliczne?

Odpowiedź:

W Ewangelii znaleźć można wiele rad. Zazwyczaj pod pojęciem rad ewangelicznych rozumie się trzy: czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. Możesz przeczytać o tym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, 1973-1974.

J.