krampus 30.11.2003 22:46

1.jaki jest adres internetowy do Ojca Świętego?
2.co to są: kolegiata, bazylika mniejsza, konkatedra i czym różnią się od siebie?

Odpowiedź:

1. Adres mailowy do papieża to: John_Paul_II@vatican.va
2. Istotę tytułu bazyliki mniejszej wyjaśnia stosowny dokument Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który znajdziesz TUTAJ
Możesz też zajrzeć TUTAJ
O kolegiacie krótką informację znajdziesz TUTAJ
Konkatedra, czyli współkatedra, to drugorzędny kościół katedralny znajdujący się na terenie diecezji. Tytuł ten jest przyznawany przez Stolicę Apostolską. Jest ona traktowana na równi z katedrą przy zachowaniu honorowego pierwszeństwa katedry. Może przy niej na stałe rezydować jeden z biskupów diecezji, może być też miejscem ingresu biskupa, jego pochówku oraz miejscem sprawowania pontyfikalnej liturgii.
Konkatedry najczęściej są ustanawiane w diecezjach utworzonych z dwóch historycznych jednostek administracji kościelnej lub w diecezjach o nazwie urzędowej utworzonej z nazw dwóch najprężniejszych na terenie diecezji ośrodków kościelnych. Obecnie godność konkatedry jest także nadawana znaczniejszym kościołom w diecezji.

J.