Beata 27.11.2003 10:41

Czytałam ostatnio,że w Polsce unieważnia sie około 1000 małzeństw rocznie.Zawsze wydawało mi się (i tak to traktuję), że ślub jest do śmierci. Jako powod uniewaznienia podano :Niedojrzałość partnera do małżeństwa

Odpowiedź:

Ważnie zawarte małżeństwo nie może być rozwiązane inaczej, jak przez śmierć jednego z małżonków (wyjątek to tzw. przywilej Pawłowy i małżeństwo niedopenione). Problem w tym, że czasami małżeństwa zawierane są mimo istnienia przeszkody, która czyni ów związek nieważnym. Mogło się też zdarzyć, że nie było pełnej zgody na zawarcie związku małżeńskiego, a w takim wypadku też zawarte jest ono nieważnie. O wszystkich tych nieprawidłowościach przeczytasz w książce (rozdziały III-V) zamieszczonej na stronie:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/pr_malzenskie_00.html

J.