wolność kocham i rozumie 11.11.2003 22:35

"Stając w obronie praw pracowniczych, działacie w słusznej sprawie, dlatego możecie liczyć na pomoc ze strony Kościoła" - tak NSZZ Solidarnosc zapewnił na audiencji 11.XI w Watykanie JP2.

Na jaką pomoc może liczyć Solidarność ze strony Kk w Polsce???

Odpowiedź:

Przede wszystkim chodzi o wspieranie starań związków zawodowych o słuszne prawa pracowników modlitwą. Po drugie Kościół zawsze upominał się, upomina i pewnie będzie upominał o sprawiedliwość społeczną. Może mniej chodzi tu o obronę konkretnego miejsca pracy, ale na pewno o szanujące godność człowieka rozwiązania systemowe...

J.