Maciej 10.11.2003 22:19

Poszukuje informacji na temat nauczania religi w krajach Europy (czy w danym kraju religia jest przedmiotem obowiązkowym, czy np. zastępuje go etyka, czy nauczana jest religia innego wyznania jak Rzymskokatolicka) Bee wdzięczny jeśli ktoś prześle mi takie informacje, lub adres strony, gdzie takowe informacje są zamieszczone.
M.

Odpowiedź: