Anian 05.11.2003 16:10

Odpowiedź potrzebna mi jest natychmiast!!! Co oznaczają numerki w Piśmie Świętym i jak się nim posł€giwać!!

Odpowiedź:

Owe numerki w Piśmie Świetym to oznaczenia rozdziałów i wierszy. Rozdziału dotyczy pierwsza liczba (ewentualnie pierwsze liczby). Następne oznaczają wiersze. Mk 5, 1 oznacza Ewangelię Marka, rozdział 5, wiersz 1. Mk 5, 1-20 oznacza tę samą Ewangelie, ten sam rodział, wiersze od 1 do 20. Gdyby było zapisane Mk 5, 1-7. 18 to chodzi o ten sam rozdział Ewangelii, ale wiersze od 1 do 7 i wiersz 18.
Teraz zapisy bardziej skomplikowane: Mk 5, 1-20; 6, 2-3; 7, 18 oznacza tę samą Ewangelię, ale rozdziały: 5, wiersze od 1 do 20, rozdział 6 wiersze od 2 do 3 oraz rozdział 7 wiersz 18. Zapis Mk 5-7 oznacza, że chodzi o rozdział 5, 6 i 7 tej Ewangelii...
Uwaga: w niektorych wydaniach Pisma Świetego zamiast przecinka używany jest dwukropek. Wtedy zapis wygląda: Mk 5: 1-20...

Przepraszamy, ale nie jesteśmy w stanie udzielać natychmiastowych odpowiedzi...