kik 04.11.2003 01:23

czy wróżenie i andrzejki to grzech

Odpowiedź:

Obchodzenie jakiegoś święta nie może być grzechem. Zły może być jedynie sposób jego obchodzenia.
Andrzejki tradycyjnie związane są z zabawą. Jedną z jej form są wróżby. Wiara we wróżby jest grzechem. Wydaje się jednak, że oceniając tę praktykę trzeba zachować roztropność. Jeśli jest to tylko zabawa (żeby się pośmiać z tego, co komu wywróżono) to nie trzeba robić ze sprawy problemu. Bo – jak napisano wyżej – wiara we wróżby jest grzechem, a nie samo wróżenie. Zazwyczaj gdy ktoś zajmuje się wróżeniem lub korzysta z usług wróżki, wierzy w możliwość poznania przez tę praktykę przyszłości, uzyskane informacje wpływają jakoś na działanie owego człowieka. Wtedy mamy do czynienia z grzechem. Jeśli jest to zabawa, to nie ma wiary w prawdziwość wróżby. To element gry, podobnie jak np. przebranie się na bal maskowy za diabła czy anioła.
Rodzi się tylko pytanie: czy w dzisiejszych czasach, pełnych wiary w zabobony i wróżby tego rodzaju zabawa jest roztropna. Czy nie lepiej zrezygnować z czegoś, co wielu ludzi jednak traktuje zbyt serio...

J.