H 01.10.2003 15:40

Czy calowanie-przytulanie sie jest grzechem i jakim?

Odpowiedź:

Chodzi oczywiście o ludzi, którzy nie są małżonkami.... Przytulanie się czy całowanie samo w sobie nie jest grzechem. Jest nim natomiast świadome i dobrowolne peragnienie wywołania w sobie lub partnerze podniecenia seksualnego, a także akceptacja takowego, jeśli pojawi się wbrew woli. Przy pełnej świadomości i dobrowolności zachowania mamy wtenczas do czynienia z grzechem ciężkim.
W sytuacji narzeczonych pocałunki czy przytulanie się są czymś naturalnym. Ich też jednak dotyczy sformułowana wyżej zasada...

J.