rex 04.09.2003 09:44

po odczytaniu ewangelii - ksiadz wypowiada cyt."niech słowa ewangelii zgładza nasze grzechy" - czy to oznacza, ze odczytanie ewangelii gładzi nasze grzechy?

Odpowiedź:

Czytanie Pisma Świętego, Ewangelii, ożywia w nas ducha nawrócenia i pokuty oraz przyczynia się do przebaczenia grzechów. (KKK 1437) Tak należy rozumieć wypowiadane przez kapłana po Ewangelii słowa. Proponujemy lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego 1434-1439, gdzie mowa jest o różnych formach pokuty w życiu chrześcijańskim

J.