maria graham 10.08.2003 21:51

czy prawda jest że w liscie do Tesaloniczan(bodajże) pisze że biskupi moga sie żenić?

Odpowiedź:

Tak napisano w pierwszym Liście św. Pawła do Tymoteusza. Czytamy tam:

Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku,[lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. 1 Tm 3, 2-10.

Nie jest to nakaz małżeństwa biskupów, ale stwierdzenie, że powinni być nienaganni. Kościół, pomny nauczania Jezusa o bezżeństwie dla królestwa Bożego (Mt 19, 12) z biegiem lat zaostrzył te wymagania.

J.