tis 03.07.2003 16:21

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, oddawał Mu cześć, z całego serca kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne. To skopiowane z "e-słowniczka". To nie wydaje mi się być prawdą. Jakie jest źródlo tego stwierdzenia?

Odpowiedź:

To skrótowe wyrażenie tego, o czym teologia mówi szerzej. Proponujemy zapoznać się z odpowiednimi paragrafami Katechizmu Kościoła Katolickiego: 355-361, 374-379, a odnośnie do szczęścia wiecznego jeszcze 988-1050.

Stwierdzenie to jest wynikiem refleksji teologicznej nad sensem istnienia człowieka. Inspirację do niej znaleźć można np. w przykazaniu miłości Boga (Pwt 6,5 – Mt 22,37), nakazie służenia Bogu (Pwt 6, 13 - Mt 4, 10) itd. Ostatnią prawdę odnajdziesz np. w Mdr 2,23-24, J, 3-16, J 6,58, Mt 25, 34 itd....

J.