Gość 02.09.2021 19:53

Czy Katolik może przyjmować sakramenty u prawosławnych, luteranów , anglikanów i innych. Pytanie czysto hipotetyczne. Dziękuję.

Odpowiedź:

A po co? Skoro może przyjmować we własnym, to po co?

W sytuacjach wyjątkowych zasady określa Kodek Prawa Kanonicznego.

Kan. 844, § 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty.


Gdzie są ważne? U prawosławnych - tak. U anglikanów i luteran - w zasadzie nie.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg