Gość 27.07.2018 18:29

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Jak trzymać ręce przy modlitwie? Ja je zawsze składam, tak jak mnie uczyły siostry na lekcjach
religii, ale chyba jestem jedyny w kościele,który
tak robi (poza naszym proboszczem, rzecz jasna).

Odpowiedź:

Proszę dalej tak robić. To dobra praktyka. Przepisy liturgiczne jednak tego nie regulują. Jest w nich mowa o postawach ciała podczas poszczególnych części Mszy, ale nie ma o tym, jak trzymać ręce.

J.