zenek12 13.04.2017 17:24

Szczęść Boże!

1. Czasem słyszę, że jak się czyni zło to ranimy tym Pana Jezusa. Czy On nadal cierpi gdy popełniamy jakiś grzech?

2. Pan Jezus podczas każdej Eucharystii składa siebie Bogu dla naszego zbawienia. Na czym polega Jego ofiara duchowa? Skoro Msza święta to uobecnienie Chrystusa to czy jest to pamiątka Jego męki i zarazem odczuwalnego nadal cierpienia na krzyżu?

Błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Z Panem Bogiem.

Odpowiedź:

1. W sensie fizycznym Bóg oczywiście nie cierpi, bo Bóg jest duchem. No, prócz Jezusa, który ma też naturę ludzką, więc i ciało. Ale Jego ciało przez nasze grzechy dziś już na pewno nie cierpi. Pewnie jednak Boga boli "dusza", "serce". To tak jak nas boli, gdy przyjaciel zdradza...

2. Każda Msza święta jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa. Jakby wehikuł czasu przenosił nas pod krzyż. Bo Echuarystia jest nie tylko pamiątką, ale jednocześnie uobecnieniem krzyżowej ofiary Jezusa... Więcej i bardzo wiarygodnie znajdziesz w Katechizmie Kościoła katolickiego 1362-1372, czyli TUTAJ

J.