Gość 01.03.2017 13:26

Jak znaleźć Boga? Gdzie go szukać, jeśli pomimo spowiedzi i usilnych prób poprawy życia nie czuję go w modlitwie ani wokół siebie? Czy On mnie opuścił?

Odpowiedź:

Mam wrażenie, że wydaje Ci się, iż "spotkać Boga" znaczy "odczuć jego obecność".... Tymczasem to raczej kwestia rozumu i woli niż uczuć. Wierzyć znaczy powiedzieć Bogu "tak". Spotykasz Go poznając Go. Rozumem. Stajesz blisko Niego mówiąc Mu "tak".  Niezależnie od tego, czy odczuwasz Jego obecność czy nie...

Płynie z tego ważny wniosek. Spotykasz Boga czytając Pismo Święte, przyjmując sakramenty, kiedy zwracasz się do Niego w modlitwie. Nie wtedy, gdy Go czujesz. Zresztą to odczucie bliskości Boga może być mylne. 

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg