Gość Nr.1. 16.07.2016 11:32

Szczęść Boże!
Moje pytanie brzmi: Kto będzie zbawiony a kto potępiony?
Pytanie 2. Czy trwanie w innych religiach prowadzi do zbawienia?
Pyt.3. Czy Katolik, który uprawia inne religie (medytacje)? Otrzyma zbawienie?

Odpowiedź:

Człowiek dostępuje zbawienia tylko dzięki Chrystusowi, Jego zbawczych męce i zmartwychwstaniu. By to zbawienie otrzymać trzeba w niego wierzyć. Z tym, ze wiara w Boga nie jest tyko aktem rozumu, ale też woli; za "tak" powiedzianym Bogu musi też iść konkretna postawa. I choćby szczera próba życia jak przystało chrześcijaninowi...

Ludzie niewierzący czy niechrześcijanie mogą dostąpić zbawienia, o ile ich niewiara w Jezusa nie jest ich winą. A to rozsądza Bóg. Oczywistym jest np. ż enie mogli wierzyc w Jezusa ci, którzy umarli zanim On się urodził...

Chrześcijanin, katolik porzucający swoja wiarą mocno naraża się na potępienie. Ale - jak napisałem wyżej - sąd zawsze należy do Boga, który wszystko wie i zna ludzkie serca. Kościół nigdy nie twierdzi o kimś, że  z cała pewnością został potępiony. 

J.