Gość 03.10.2015 11:33

1. Co się stanie z duszą, za którą ofiaruję odpust zupełny jeśli przebywa ona w piekle?
2. Czy odpust zupełny zwalnia z czyśćca za wszystkie grzechy, nawet te najcięższe?
3. Czy po końcu świata dusza, która przebywała w niebie może trafić do piekła i odwrotnie?
4. Co oznaczają słowa, że nastanie nowe niebo i nowa ziemia? Chodzi o to, że odnowi się nasz wszechświat, czy też niebiosa?
5. Czy Królestwo Boże i niebo to to samo?

Odpowiedź:

1. Jeśli ktoś jest w piekle zyskanie za niego odpustu mu już nie pomoże. Ale nigdy nie wiemy, że jakiś człowiek tam trafił. Być może nieraz Bóg na to się nie decyduje wiedząc, ze ktoś za tę osobę będzie się bardzo modlił...

2. Odpust nie daje odpuszczenia grzechów. Zwalnia z kary za grzechy, czyli konieczności odpokutowania za grzech... A w jakim stopniu, to już zależy od Boga. Raczej nie ma w tym jakiegoś automatyzmu.

3. Nie. Bóg nie zmienia swoich wyroków. Zresztą mówiąc o piekle często mówi się nie tyle o wyroku skazującym, co o potwierdzeniu decyzji człowieka, który nie chce Boga...

4. Nowe niebiosa i nowa ziemia to synonim odnowionego świata. Całego świata, nie jakiejś jego części. Raczej nie nowego w senie jakiegoś innego, ale tego samego, ale odnowionego...

5. W dużej mierze tak. O niebie jednak najczęściej mówimy w kontekście wieczności, a o królestwie Bożym jako o rzeczywistości istniejącej tu i teraz, która w wieczności będzie miała swoją kontynuację.

J.