Dinozaury 01.10.2014 19:17

1. Jeśli śmierć weszła na świat przez zawiść diabła (ogólnie po grzechu pierworodnym Adama i Ewy), to dlaczego umierały dinozaury jeśli istniały przed pojawieniem się człowieka i nie żyły razem z człowiekiem jak to jest powiedziane wg nauki. Zakładając wg nauki, że człowiek pojawił się około 2 milionów lat temu, a dinozaury pojawiły się 370 milionów lat temu a wyginęły 60 milionów lat temu, to w czasie gdy one żyły człowieka jeszcze nie było i nie popełnił jeszcze grzechu pierworodnego - to dlaczego one umierały, dlaczego była śmierć na ziemi przed człowiekiem, skoro pojawiła się ona z nieposłuszeństwa dopiero pierwszych ludzi.
2. Jeśli dinozaury żyły razem z człowiekiem w tym pierwotnym raju przed grzechem pierworodnym, to dlaczego zostały stworzone z ostrymi zębami, i jakby to określiła nauka (ewolucja) z pełnym przystosowaniem do zabijania, rozrywania mięsa (nawet jeśli zaczęło się to krwiste zabijanie i jedzenie mięsa po Potopie, to chyba nie jest tak, że po grzechu pierworodnym zęby zwierząt zmetamorfozowały na ostre i służące do zabijania, albo że po Potopie się one przemieniły na ostre). Słyszałem teorie że T-Rex zjadał trawę - po co zatem miał do jedzenia trawy takie kły.

Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Kluczowym do zrozumienia tej kwestii wydaje się fragment Listu do Rzymian, w którym Apostoł Paweł  sformułował naukę o wpółupadku stworzenia razem z człowiekiem...

"Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia".

Stworzenie zostało poddane marności... Kiedy? Tego Paweł nie pisze. Pisze za to, że zostało poddane, bo chciał tego Bóg. I pisze, ze razem z człowiekiem i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia...

Wnioski? Bóg poddał stworzenie marności ze względu na grzech człowieka. Ale nie znaczy to, że mamy tu do czynienia z następstwem czasowym. Bóg mógł to zrobić wcześniej, w przewidywaniu tego grzechu... I dlatego zło w świecie stworzonym istniało, zanim zaistniał człowiek....

Warto zwrócić tu też uwagę na opowieść Księgi Rodzaju. Eden nie jest tam przedstawiony jako cały świat. To pewna enklawa szczęśliwości. Gdy człowiek popełnia grzech, zostaje z niej wygnany. Nie jest więc tak, że mamy to następstwo czasowe...

J.