ilona 17.02.2013 13:12

Szczęść Boże!
mam pytanie dotyczące świecy gromnicy.
1. Czy nie zapalenie tej świecy osobie umierającej jest grzechem? Czy jest to obowiązkowe?
2.Czy nie zapalenie tej świecy w jakis sposób utrudnia przejście do drugiego świata umierającemu?

Dziękuję za odpowieź

Odpowiedź:

Nie ma obowiązku zapalania gromnicy, choć jest to dobry chrześcijański zwyczaj. A czy ułatwia odejście... W jakimś sensie religijnym nie. Człowiek po śmierci stawia się na sąd. Zawsze. Ale pewnie człowiekowi z gromnicą w ręce łatwiej umierać. Bo to przypomnienie mu wielkiej nadziei...

J.