Gość 16.02.2013 09:21

Ostatnio tu sie dowiedzialem co mnie zdziwilo ze rodzice nie moga byc swiadkami na bierzmowaniu. MOim swiadkiem był tata i kazdy - 60 osob mialo kogos z rodziców, i ani wikary który nas przygotowywał nie mówil ze nie mozna brac rodziców, ani probosz ani nawet biskup.. To jak to wkoncu jest>

Odpowiedź:

W Kodeksie prawa kanonicznego tak napisano:

Kanon 893

§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kanonie 874.

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

A w kanonie 874 napisano:

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.