filip 02.03.2012 21:11

Czy można uzyskać odpust zupełny za odprawienie Drogi Krzyżowej, gdy prowadzący tj. ksiądz, diakon nie idzie za krzyżem tylko odczytuje poszczególne stacji i rozważania z ambony? Dodam, że krzyż jest niesiony jedynie przez ministranta, ludzie też nie podążają za nim, lecz siedzą w ławkach. Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

O zasadach dotyczących odpustów można tak przeczytać:

Odprawienie Drogi Krzyżowej - warunki:

  • odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej;
  • musi być 14 krzyżyków;
  • rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);
  • wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić);

J.