julianlipinski1 10.03.2011 20:01

1. Dlaczego Bóg stworzył swiatświat niezgodny z nauka. Świat geocentryczny. Wg S.T. pierwszy Cczłowiek został stworzony ok. 4 tystyś lat p.n.e. Natomiast nauka dowodzi żze pierwszy Cczłowiek zylżył na ziemi kilka mln lat temu a homo--sapiens ok. 200 tyś lat temu. Pierwsza cywilizacja na Ziemi to starożytni Egipcjanie i Sumerowie – o 6 tystyś lat p.n.e. Ziemia ma 4,5 mld lat.
2. Dlaczego Bóg zsyłając Ludzi na Ziemie, obdarzylobdarzył ich śmiercią i zesłał do otchłani i przez tysiąclecia męczył Ich? Dopiero ok. 2 tyś lat temu zesłał na Ziemię swojego Syna, który zbawił Świat. Przecież Jezus był z Bogiem od początku jego istnienia.
3. Dlaczego Bóg dał Człowiekowi rozum i wolną wolę, a tym samym skłonności do czynienia „dobra i zła” i w okrutny sposób karze za wykorzystywanie tego, co mu dał? Rozumiem, że tym samym akceptuje jego wszelkie możliwe wybory i ponosi za nie odpowiedzialność. Bóg karze za niewypełnianie Jego woli, czyli wolnej woli nie daje.
4. Dlaczego Bóg pod groźbą wypędzenia z raju żąda spełnienia swojej woli i stosuje odpowiedzialność zbiorową, obciążając potomstwo grzeszników skutkami ich grzechu? Skazuje ich na otchłań?
5. Dlaczego Bóg skazuje człowieka na wieczne męki za skończone jego winy, na nieskończone cierpienia?
6. Dlaczego Jezus przyszedł na świat, aby nas wykupić od tego, na co skazał nas jego Ojciec?
7. Dlaczego Bóg w S.T. opisany w czynach i słowach jest taki okrutny i niesprawiedliwy i pozbawiony miłosierdzia?
8. Czy Boga możemy ocenić przez jego czyny i mowę opisana w S.T. Nie możemy tam jego dotknąć, rozmawiac z Nim, ale możemy ustalić w oparciu o zapisy w S.T. czy był i jest miłosierny, sprawiedliwy, kochający ludzi?
9. Czy fakt ze istniejemy opisany w Księdze Rodzaju jest niezgodny z nauką a zatem czy może być dowodem na istnienie Boga?
10. Rozwój nauki zmienia rzeczywistość, to, co kiedyś było uznane za cud dzisiaj jest rzeczywistością. Obecnie nauka jest strażnikiem cudów.
11. Czy opatrzność Boża ma wpływ na nasze życie? Rzeczywistość wskazuje, że nie. Codziennie spotykają nas niezawinione tragedie (cierpienia, śmierć) bez wyjścia. Jedynym pocieszeniem jest powiedzenie Kościoła „Bóg tak chciał”, „odszedłeś do grona aniołków”. Pozostałe przy życiu otoczenie często popada w depresje a nawet popełnia samobójstwo.
12. Dlaczego Bóg wymyślił i wykonał nieprawdopodobny plan swojego działania? Będąc miłosierny, sprawiedliwy dał człowiekowi rozum i wolną wolę a tym samym skłonności do czynienia „dobra i zła”. Podjudził Ewę i Adama do popełnienia grzechu i zesłał ich na ziemie okrutna a potem do otchłani. Po drodze zatopił ludzi w potopie, spalił w Sodomie i Gomorze, wytępił pogan w Ziemi Kanaan obkładając ich klątwą. Syna swojego zesłał na Ziemię 2 tyś lat temu. Naraził Maryję na ukamienowanie i skazał na śmierć dzieci z Betlejem. Jezusa ukrzyżował i zmartwychwstały zbawił świat. Spowodował śmierć Judasza. Dał nam zbawienie wieczne, a pozostawił nam dobro, zło, cierpienie, tragedie, śmierć niezawinioną. W wyniku planu zginęli mężczyźni, kobiety, starcy i dzieci.
13. Dlaczego Bóg wybrał Żydów, jako Naród Wybrany i posłużył się nimi do wyniszczenia pogan? (Wj3.8-9, Wj3.17, Wj6.2-4, Wj6.8)
14. Dlaczego Bóg wychwala i stawia za wzór Króla Dawida, który w Planie Bożym wyniszczenia Pogan zawarł Przymierze miedzy Bogiem i N.W. Goliat – Filistyn zaproponował na ówczesne czasy ewolucyjne bezkrwawe wygranie wojny (2Sm17.9). Dawid wygrał pojedynek z Goliatem i zamiast wziąć w niewole Filistynów wybił Ich doszczętnie. Tak jak chciał Bóg zgodnie z jego „klątwą” porozciągał trupy i dziobały je kruki. (2Sm17.45-47, 2Sm17.51-54)
15. Dlaczego Ziemskie życie Jezusa jest powieleniem życia Horusa i innych Bogów ze starożytnego Egiptu?
16. Czy Prawdę, Prawdę jedyną o Bogu i Jezusie możemy ustalić czytając wyłącznie P.Ś.? – Prawdę Bożą, bowiem każde inne tłumaczenie P.Ś. jest obarczone błędem?
17. Dlaczego poczynając od Adama i Ewy wiara w Boga była znana; Mojżesz nawet z Bogiem rozmawiał; natomiast nauka dowodzi, że od początku istnienia Człowieka aż do czasów Abrahama – XVIII w p.n.e. Bóg był nieznany? Człowiek wierzył w wielobóstwo.
18. Dlaczego Bóg tak nie lubił pogan, jako ludzi, ponieważ oni wierzyli w wielobóstwo, we wiarę, jaką stworzyła ich epoka? Ofiary całopalne z ludzi czynili również i Izraelici. (Krl23.10, Jr32.35, Kjz30.33, KJ7.30, 2Kr16.3-4, 2Kr21.6, Kj19.4-6, Kj32.25, Kj30.31, Ks11.29-39)
19. Dlaczego krwawy, brutalny podbój pogan dokonał się na rozkaz i przy pomocy Boga? Bóg nałożył klątwę i wyniszczył ich(mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy), wydziedziczył podbite ziemie Kanaan. (Wj3.8-9, Wj3.17, Wj6.2-4, Wj6.8, Kpp20.16-18, Kpp9.1-6, Kpp7.1-6, Lb31.1-3, Lb31.9-18, Lb33.50-56, Kpp1.26-33, Kpp2.24-37, Kpp3.1-7, Kpp3.18-29, Kpp4.1-8, Kpp3.1-7, Kpp4.22-24, Kpp4.32-38, Kpp6.1-21, Kpp7.1-6, Kpp7.17-26, Kpp9.1-6, Kpp9.23-26, Kpp20.16-18)
20. Dlaczego Mojżesz, który odebrał od Boga 10 Przykazań Bożych nie przestrzegał ich w podboju pogan i wraz z N.W. na wojnie grzeszył przeciwko wszystkim przykazaniom na rozkaz Boga?
21. Dlaczego Bóg będąc w Przymierzu z Izraelitami nie zapoznał ich z planem zbawienia ludzi i ich samych? Jezus był z Bogiem od początku jego istnienia.
22. Czy plan Boży podboju i wyniszczenia pogan stoi w sprzeczności z Miłosierdziem Bożym i prawem moralnym ludzi?
23. Dlaczego Bóg przez tyle lat nie chciał wybawić ludzi z otchłani, których sam tam posłał, a Jezus był z Bogiem od początku jego istnienia a czy nie było tak, ze szczególnie w okresach panowania władzy absolutnej ona decydowała, jaka wiara będzie decydująca(również chrześcijaństwo w 325r.), i komu będzie służyć? Potwierdza to historia powszechna tamtych czasów.
24. Dlaczego Bóg zesłał na Ziemię Syna, którego uczynił człowiekiem a nie rozwiązał konfliktu, jaki tym samym wystąpił miedzy prawem boskim a prawem ustanowionym? Ten konflikt trwa do dzisiaj.
25. Dlaczego Jezus głosząc nauki znieważał wierzących inaczej, kapłanów, uczonych w piśmie, opozycję? (Mt7.24-28, Mt10.17-23, Mt12.38-42, Mk7.10-13, Mt16.1-4, Mt16.5-12, Mk7.14-21, Mt21.33-45, Mk12-38-40, Łk14.7-11, J8.21-30, Mt23.1-12, Mt13.36, Mt23.13(obj.), Mk8.18-22, Łk11.37-44, Łk11.45-53, Łk12.1-11, Łk19.47)
26. Dlaczego w okresie, kiedy Jezus uzdrawiał, nauczał; działali inni uzdrowiciele, którzy czynili cuda: Apoloniusz z Tiany; Szymon Barkopa; Szymon Magnus? (Mk9.49-50, Mt24.23-28, Mt23.4-8, Łk9.49-50).
27. Jeżeli człowieka za czynione dobro na Ziemi czeka zbawienie wieczne to czy jego największym cierpieniem będzie to, że nie może pomóc ludziom cierpiącym w piekle?

Odpowiedź:

Każde z tych pytań wymagałoby napisania całego elaboratu. Jako że są w jednym pytaniu, żeby w ogóle kiedykolwiek z tych pytań wyjść i pójść do dalszych, krótko. Tyklko najważniejsze.

1. Bóg stworzył świat takim, jaki jest. Tylko nasze wyobrażenie o świecie się zmienia. Nazywając Boga stwórcą 3 tys lat temu odwoływano się do aktualnej w tym czasie wiedzy. Dziś napisalibyśmy inaczej. No i Kościół w cale nie uczy, jakoby człowiek został stworzony 6 tys lat temu. Zobacz TUTAJ

2. Bóg męczył zmarłych? Niekoniecznie. Nie mogli osiągnąć życia wiecznego. A to nie to samo... Nie byli przecież w piekle, a oczekiwali w "raju sprawiedliwych" na otwarcie bram do życia wiecznego...

3. Producent noża nie odpowiada za to, że ktoś zadźgał nim sąsiada. Bóg nie odpowiada za to, że jakiś mężczyzna mając przyrodzenie, dokonał nim gwałtu. Nie mając rozumu i wolnej woli niczym byśmy się nie różnili od zwierząt. One faktycznie nie odpowiadają jak człowiek za swoje czyny...

4. Bóg w raju człowiekowi nie groził. Ostrzegł ich, że zjedzenie z drzewa poznania dobra i zła nie wyjdzie im na dobre. Ale ludzie Go nie posłuchali... Drzewo poznania dobra i zła to symbol wolności człowieka. Ale człowiek żle, mimo ostrzeżeń, z tej wolności skorzystał...

5. Człowiek sam wybiera. Świadomie i dobrowolnie opowiada się za dobrem lub za złem...

6. W tym punkcie kumuluje się problem niesprawiedliwej wizji Boga, jaką już widać w poprzednich pytaniach... Bóg nie jest potworem. Powody wygnania człowieka z raju podano już w samej scenie wygania. Aby człowiek nie sięgnął po owoc z drzewa życia i by nie żył na wieki... By zło się nie utrwaliło. Chciałby Pan wiecznie żyć pod butem jakiegoś despoty czy w towarzystwie złośliwego do bólu sąsiada? Zobacz TUTAJ

7. Zobacz TUTAJ czy TUTAJ

8. Zobacz punkt 7

9. Zobacz punkt 1

10. Nie bardzo rozumiem pytanie. Ale proszę uzmysłowić sobie, że w teologii definicja cudu jako czegoś zaprzeczającego prawom natury wcale nie jest definicją pierwotną ani dziś aktualną. Cud to zjawisko nadzwyczajne, różniące się od zwykłej kolei rzeczy, które skłania człowieka do refleksji nad Bogiem, nad działaniem Jego opatrzności. Można spaść z dachu ośmiopiętrowego domu i nic sobie nie zrobić. Można to sobie naukowo wytłumaczyć, ale proszę się nie dziwić, że ktoś widzi w tym cud. Bo normalnie tak się nie dzieje...

11. Bóg ma wpływ na nasze życie, ale nie zawsze wszystko płynie tak, jakby człowiek tego chciał.

12. Zobacz punkty poprzednie.

13. Odpowiedzi na to pytanie nie znamy. Ale pewnie dlatego, ze byli narodem małym i słabym...

14. Zobacz punkty poprzednie. Zwłaszcza punkt 7.

15. Różnie dobrze można by mówić, ze Pańskie życie jest powieleniem czyjegoś życia. Nie jeden człowiek traci dziecko, nie jeden człowiek ginie w wypadku, nie jeden człowiek gra na skrzypcach. Jezus jest postacią historyczną. Żył jak żył. A przekazali nam to ci świadkowie tamtych wydarzeń, którzy uwierzyli, że był zapowiedzianym mesjaszem. Znając jego życie niczego nie musieli zmyślać, szukając po starożytnych mitach...

16. Źródłem objawienia dla katolików jest Pismo Święte i Tradycja...

17. Co znaczy, ze człowiek nie znał Boga prawdziwego? Jeden zna, drugi nie znał. Przecież jeśli w pewnym momencie Bóg objawił się Abrahamowi to nie znaczy, ze w tym momencie wszyscy ludzie znali Boga Abrahama...

18 - 20, 22. Zobacz TUTAJ i TUTAJ

21. Ależ zapoznał. Przez proroków. Ale nie szczegółowo.

23. Zobacz punkt 2.

24. Bóg rozwiązał ten konflikt. Prawo boskie zawsze powinno stać wyżej,. Tyle że człowiek czasem się do tego nie stosuje, Bo jest wolny...

25. Jasne wyrażenie swojego poglądu i wykazanie innym, że kierują się złą wolą nie jest obrażaniem. Zwłaszcza kiedy mówi to znający ludzkie serca Boży Syn...

26. Różni uzdrowiciele działali zawsze i działają dziś. Tak naprawdę nie ma to znaczenia dla wiarygodności opowieści o Jezusie... Bo pewnie o to pytającemu chodzi...

27. Człowiek ma być szczęśliwy. Trudno zakładać, ze szczęśliwy nie będzie. Być może mało będzie ludzi w piekle. Albo zbawiony będzie miał jasną wizję tego, że potępieni sami wybrali swój los... Bo...

Proszę zwrócić uwagę, ze istnieją dwa rodzaje grzeszników. Jedni grzeszą przez swoja słabość. Inni dla pokazaniu Bogu, że jest nikim, że i tak zrobią co chcą. Ci pierwsi wołają o litość. Drudzy - hardzi - nie. Czyją winą jest, ze ktoś trwa w niepokucie? Boga? Czy może być żal człowieka, który chce zła i żadnego swego złego postępku nie żałuje?

J.