Przemek M. 03.01.2010 21:54

Witam serdecznie!
Co stało się z ludźmi (ich duszami) zgładzonymi w potopie. Czy zostały skazane na wieczne potępienie? Jeśli mieliby ponieść karę, to właśnie tak powinno się stać. Więc dlaczego Bóg, będąc wszechwiedzącym, miłosiernym i znającym przyszłość, skazuje ludzi na wieczne cierpienie? To chyba nie przejaw miłości a zaplanowanego znęcania się nad milionami dusz?

Odpowiedź:

Los ludzi podczas potopu nie przesądza o ich życiu wiecznym. Biblia pokazuje raczej, jak Bóg starał się naprawić ciągle rozlewające się zło. Ale chodziło o to życie, nie życie wieczne...

J.