Micho 13.06.2009 16:43

Szczęść Boże! Czytając fragment Pisma Świętego, znalazłem w przypisach określenie: "małe zesłanie Ducha Świętego". Czy Odpowiadający mógłby wyjaśnić na czym polega to "małe zesłanie" i czym różni się od, należałoby powiedzieć, "dużego zesłania" Ducha Świętego? Dziękuję i pozdrawiam!!!

Odpowiedź:

A jakiego wydarzenia ten przypis dotyczył? Pewnie chodziło o jakieś wydarzenie, w którym na modlących się zstąpił Duch Święty. Autorowi przypisu chodziło pewnie o odróżnienie go od zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy...

J.