zenek 07.04.2009 16:16

Szczęść Boże!
Nie dają mi spokoju pewne wątpliwości związanych z Jezusem. Z Ewangelii wiadomo, że nauczał, uzdrawiał, odpuszczał grzechy, wypędzał złe duchy, wskrzeszał i czynił inne cuda. Dlaczego więc Izraelici nie uwierzyli w to, co wydaje się oczywiste - Jesus jest Synem Bożym ?
Dlaczego Jezus nazywa siebie królem Żydowskim ?
Jak interpretować słowa Jezusa: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił" ?
Bóg zapłać za wyjaśnienia.

Odpowiedź:

1. Ludzie bywają nieufni. Trudno się im zreszta dziwić. Na świecie nie brakuje oszustów. Dziś też dokonują się mocą modlitwy cudowne uzdrowienia, mamy namacalne dowody istnienia sił nadprzyrodzonych (choćby chusta z Manopello, Całun Turyński płaczące Madonny czy burząca się krew św Januarego, nie mówiac już o starych, ale zaskakujących cudach Eucharystycznych, których prawdziwość dziś możemy potwierdzić. I co? Niedowiarkom to nie wystarcza. Wierzą w oszustwo (pół biedy) albo w to, że nauka kiedyś wszystko wyjaśni....

2. To zapewne wynika nazwiązania do tradycji, która w królu, potomku króla Dawida, widziała oczekiwanego Mesjasza...

3. W Katechizmie Kościoła katolickiego wyjasniono:

"Jezus nie doznał takiego odrzucenia, jak gdyby On sam zgrzeszył. W miłości odkupieńczej, która zawsze łączyła Go z Ojcem 411 , przyjął nas w naszym oddzieleniu od Boga, tak że mógł w naszym imieniu powiedzieć na krzyżu: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mk 15, 34; Ps 22, 1). Bóg, czyniąc Go w ten sposób solidarnym z nami jako grzesznikami, "własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał" (Rz 8, 32), abyśmy zostali "pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna" (Rz 5, 10)."

Możliwe jest i inne wytłumaczenie. Są to pierwsze słowa Psalmu 22, w którym dokłanie opisano - kilka wieków przezd Jezusem - Jego mękę... Jezus wskazuje, na spełniającą sie zapowiedź Psalmu...

J.