Saherb 06.11.2008 21:15

Czy antypapież to:
a) osoba, która sama obwołała się papieżem,
b) papież, króry głosi poglądy sprzeczne z nauką kościoła?
Jeżeli jest to odpowiedź b, to czy mając na uwadze nieomylność papieża jesteśmy mu winni "ślepe posłuszeństwo"? Czy jednak zdrowy rozsądek powinien zwycięzyć?

Odpowiedź:

Antypapieżem nazywano osoby, które zostały wybrane na ten urząd niezgodnie z obowiązującymi zasadami. W praktyce wtedy, gdy żył i urzędował prawdziwy papież...

J.