punia 12.04.2008 15:42

czy zwierzęta mają dusze bo przecież Bóg mówił coś o najmniejszych czy mam zrozumieć czy o zwierzętach ?

Odpowiedź:

Jeśli zwierzęta mają duszę, to zapewne nie - jak człowiek - duszę nieśmiertelną. Do takiej opinii przychyla się chyba większość teologów...

J.