Myśliciel... 09.04.2008 16:15

Ave!
Zastanawia mnie jaki jest prawdziwy powód upadku złego ducha.Czytałem wiele komentarzy biblistów i i nie są zgodni co do tego.Jedni piszą ze z zazdrości o człowieka inni że chciał sam panować itd.Czytałem kiedyś pewnego chrześcijańskiego biblisty komentarz do władcy Tyru że niby to o szatanie ale ten biblista to zdementował.
Czarna magia biała sadza-o co tu właściwie chodzi z tym upadkiem złego ducha?
Pozdrawiam , Szczęść Boże!

Odpowiedź:

Pismo Święte, a więc i nauczanie Kościoła, nie podają nam pewnych informacji na temat powodów upadku aniołów. Pozostają przypuszczenia...

Katechizm Kościoła katolickiego tak o tym naucza (391-393):

Do wyboru nieposłuszeństwa skłonił naszych pierwszych rodziców uwodzicielski głos przeciwstawiający się Bogu. Ten głos przez zazdrość sprowadza na nich śmierć. Pismo święte i Tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła, nazywanego Szatanem lub diabłem. Kościół naucza, że był on najpierw dobrym aniołem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali - "Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi".

Pismo święte mówi o grzechu tych aniołów. Ich "upadek" polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Odbicie tego buntu znajdujemy w słowach kusiciela skierowanych do naszych pierwszych rodziców: "tak jak Bóg będziecie" (Rdz 3, 5). Diabeł "trwa w grzechu od początku" (1 J 3, 8) i jest "ojcem kłamstwa" (J 8, 44).

Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. "Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci".

J.


J.