aga 01.12.2007 18:39

1.Czy Mormoni, Zielonoświątkowcy albo Adwentyści są uznawani przez Kościół Katolicki za sekty? Czy można gdzieś znaleźć spis religii/wyznań które są w oczach Kościoła sektami?

2. Jaka jest w chwili obecnej najlepsza uczelnia teologiczna w Polsce?

Odpowiedź:

1. Akurat z zielonoświątkowcami Kościół katolicki prowadzi ekumeniczny dialog. Specyficzny z powodu faktu, że nie istnieje jeden Kościół zielonoświątkowy, ale jednak. A spisu sekt Kościół nie prowadzi. Bo szufladkowanie nie jest dobre.

Zresztą... Odpowiadający już dawno dawno temu to napisał, ale teraz powtórzy. Otóż słowo "sekta" w pierwotnym znaczeniu nie miała swojego pejoratywnego zabarwienia. Oznaczała raczej jakąś małą grupę religijną, która oderwała sie od innej, większej wspólnoty. Mogła też w ogóle oznaczać jakąś nową religię, czy ruch religijny istniejący stosunkowo krótko. Ale - co warto powtórzyć - było określeniem technicznym, a nie oceniającym jako coś złego. Dziś - niestety - coraz częściej pod pojęciem "sekta" rozumie się zaraz grupy niebezpieczne, stosujące psychomanipulację i Bóg jeden wie jakie jeszcze inne techniki zniewalające. Dlatego trzeba go dziś używać wyjątkowo ostrożnie. Łatwo bowiem grupę pobożnych, acz niezbyt roztropnych ludzi, którzy w dobrej wierze opuścili Kościół katolicki skrzywdzić niesłusznym posądzeniem. Jest jednak różnica między błądzeniem a cynicznym wykorzystywaniem naiwności bliźnich...

2. Na to pytanie odpowiadający nie zna odpowiedzi.

J.